Pravidla

Portal současného umění Artodox.eu , dále jen portál   je otevřený pro veřejný přístup. Jedná se o zdroj informací provozovaný fyzickou osobou – Igor Rausch, dále jen provozovatel. Portál umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky předmětů současného umění a služeb.

 

 

Pravidla portálu a fóra

Každý uživatel by se měl k ostatním chovat tak, jak si sám přeje, aby se chovali ostatní k němu. Na portálu a fóru existují pravidla, která slouží k udržení výměny názorů mezi uživateli bez komplikací a přitom k zachování portálu a fóra jako užitečného a konstruktivního místa.

Portál

1.1. Uživatelům je zakázáno:

1.1.1. Registrovat uživatelské jméno, které porušuje všeobecně uznávané morální a etické normy, nebo je urážlivé pro ostatní uživatele.
1.1.2. Registrovat uživatelské jméno podobné již existujícímu, které může klamat návštěvníky.
1.1.3. Používat animované avatary a avatary, které obsahují reklamu, grafické násilí, vyhrožování (na demografickém, etnickém, náboženském nebo politickém základě), nechutnosti (rouhání, urážky, hrubost, atd.), pornografii.
1.1.4. Obtěžování uživatelů  portálu jakýmkoli způsobem: komunikace na portálu je postavená na principech společné morálky a slušného chování na internetu.
1.1.5. Používat při komunikaci nevhodné výrazy, včetně symbolů nahrazujících slova.
1.1.6. Přidávat odkazy na webové stránky, obchodní zprávy, obrázky, které obsahují reklamu.
1.1.7. Projevovat rasové, etnické a náboženské nepřátelství.
1.1.8. Umisťovat na portál informace, které porušuje autorská práva uživatelů nebo třetích osob.
1.1.9. Nadměrné používání VELKÝCH PÍSMEN a dalších konstrukčních prvků.
1.1.10. Umístění obrázků a textu, nepříznivě ovlivňujících vzhled stránky.
1.1.11. Umisťování stejných informací, opakování frází, publikování velkého množství totožných nebo nesmyslných příspěvků (flud).
1.2. Registrace více než 1 uživatelského účtu, bez ohledu na účely, pro které se tento zápis provádí. Toto porušení vede k zablokování všech účtů.
1.3. Pokud uživatel není aktivní po delší dobu, může být jeho účet zablokován nebo odstraněn provozovatelem.

Fórum

2.1. Uživatelům je zakázáno:

2.1.1. užívání vulgarismů, publikování obscénních nebo pornografických textů a materiálů,
2.1.2. umísťování textů podporujících extremní pravici nebo extrémní levici, nebádajících k porušování cizích práv,
2.1.3. umísťování textů zasahujících do autorských práv třetích osob nebo nabádání či umožňování obcházení technických prostředků ochrany autorských práv,
2.1.4. zasílání urážlivých a výhružných zpráv ostatním uživatelům,
2.1.5. publikování osobních údajů nebo informací, kontaktních údajů, korespondence, e-mailů,
2.1.6. úmyslné matení lidí, kteří hledají pomoc,
2.1.7. publikování textu či fotografií, které jsou v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně které by mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Artodox.eu.

Upozornění: Zástupci Artodox.eu nebudou ve fóru zveřejňovat důvody svého rozhodnutí v konkrétních věcech (např. odstranění příspěvku, udělení sankce jednotlivým uživatelům, apod.)

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit či editovat každý příspěvek, fotografii či odstranění uživatelské ikony, popř. celého profilu, které jsou v rozporu s výše zmíněnými pravidly. Případně může zablokovat uživateli porušujícímu pravidla přístup na fórum na dobu určitou či neurčitou, popř. mu zablokovat uživatelský účet. Vyhrazujeme si právo odstranit část nebo celý příspěvek a omezit přístup do Artodox fóra jakékoliv osobě bez jakéhokoliv vysvětlení nebo předchozího oznámení.

 

Práva a povinnosti stran:

3.1. Uživatel má právo:

3.1.1. umisťovat na portálu informace o umělcích a uměleckých dílech.
3.1.2. diskutovat a hodnotit, na portálu zveřejněná, umělecká díla.
3.1.3. podílet se na fóru.
3.1.4. zveřejňovat tematické materiály ve spolupráci s provozovatelem.
3.1.5. kdykoli opustit užívání oznamující správou na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


3.2. Uživatel se zavazuje:

3.2.1. dodržovat předpisy portálu a pravidla fóra.


4.1. Provozovatel má právo:

4.1.1. bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu upravovat nebo inovovat.
4.1.2. upravovat a / nebo odstraňovat z portálu jakoukoliv informaci uživatelé, je-li v rozporu s touto dohodou, dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně které by mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Artodox.eu
4.1.3. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoliv e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které portál nabízí.
4.1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v nabídce uživatele, případně nabídku odstranit, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami Artodox.eu nebo dobrými mravy.4.2. Provozovatel se zavazuje:

4.2.1. umožnit uživateli umístění na portálu informaci o umělcích a uměleckých dílech, k usnadnění následného prodeje uměleckých děl v souladu s platnými právními předpisy,

4.2.2. poskytnout uživateli možnost k projednání a posouzení uvedených na stránkách uměleckých děl, stejně jako účast na fóru.

 

Omezení odpovědnosti

5.1. Informace zveřejněné uživatelem, nejsou předmětem povinné inspekce Provozovatelem, před jejím zveřejněním (pře-moderování), a nemusejí nutně odrážet názory provozovatele. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, výslovnou nebo implicitní, pokud jde o veškeré informace umístěné uživatelem na stránkách, její správnost, aktuálnost a spolehlivost, a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli informaci umístěnou uživatelem na stránkách.
5.2. Provozovatel není zodpovědný za chování uživatelů nebo třetích stran, které využívají nebo prohlížejí webové stránky Artodox.eu, a to v online nebo offline režimu.
5.3. Provozovatel není zodpovědný za spotřebitelské vlastnosti uměleckých děl nabízených k prodeji, stejně jako legitimitu jejich umístění.
5.4. Provozovatel není účastníkem obchodního vztahu mezi prodejcem (autorem) a kupujícím a nezodpovídá za činnost prodejce a kupujícího.
5.5. Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení provozu kvůli technickým poruchám v oblasti hardware a / nebo software, avšak přijme veškerá přiměřená opatření k zabránění takovému narušení.
5.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo ušlý zisk způsobené uživateli z používání nebo nemožnosti použití těchto stránek.
5.7. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 

Administrator

 donate_copyKategorie    Autoři    Poradna    Praktické rady    Kulturní novinky    Pravidla    Výstavy, vernisáže    Zpětné odkazy    Partneři    O nas

Soubory cookie nám pomáhájí v kvalitním a bezproblémovém provozu webových stránek. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie.